cs:contribute

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:contribute [21.09.2018 14:55]
mach@cesnet.cz
cs:contribute [03.10.2018 14:19]
mach@cesnet.cz
Line 1: Line 1:
 ====== Zapojte se ====== ====== Zapojte se ======
  
 +<note important>​
 Chcete-li se zapojit do vývoje tohoto projektu, kontaktujte nás prosím na emailu [[mailto:​mentat-info@cesnet.cz|mentat-info@cesnet.cz]]. [[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​development/​html/​_doclib/​development.html|Dokumentace pro vývojáře]] postupně vzniká a je dustupná prostřednictvím našeho automatizovaného build systému [[https://​alchemist.cesnet.cz/​|Alchemist]]. Chcete-li se zapojit do vývoje tohoto projektu, kontaktujte nás prosím na emailu [[mailto:​mentat-info@cesnet.cz|mentat-info@cesnet.cz]]. [[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​development/​html/​_doclib/​development.html|Dokumentace pro vývojáře]] postupně vzniká a je dustupná prostřednictvím našeho automatizovaného build systému [[https://​alchemist.cesnet.cz/​|Alchemist]].
 +</​note>​
  
 ===== Přispívání do zdrojového kódu ===== ===== Přispívání do zdrojového kódu =====
Last modified: 03.10.2018 14:21