cs:contribute

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:contribute [21.09.2018 14:55]
mach@cesnet.cz
cs:contribute [03.10.2018 14:21]
mach@cesnet.cz
Line 1: Line 1:
 ====== Zapojte se ====== ====== Zapojte se ======
  
-Chcete-li se zapojit do vývoje tohoto projektu, kontaktujte nás prosím na emailu [[mailto:​mentat-info@cesnet.cz|mentat-info@cesnet.cz]]. [[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​development/​html/​_doclib/​development.html|Dokumentace pro vývojáře]] postupně vzniká a je dustupná prostřednictvím našeho automatizovaného build systému [[https://​alchemist.cesnet.cz/​|Alchemist]].+<note important>​ 
 +Chcete-li se zapojit do vývoje tohoto projektu, kontaktujte nás prosím na emailu [[mailto:​mentat-info@cesnet.cz|mentat-info@cesnet.cz]]. ​**[[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​development/​html/​_doclib/​development.html|Dokumentace pro vývojáře]]** postupně vzniká a je dustupná prostřednictvím našeho automatizovaného build systému [[https://​alchemist.cesnet.cz/​|Alchemist]]. 
 +</​note>​
  
 ===== Přispívání do zdrojového kódu ===== ===== Přispívání do zdrojového kódu =====
Last modified: 03.10.2018 14:21