cs:contribute

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:contribute [03.10.2018 14:19]
mach@cesnet.cz
cs:contribute [03.10.2018 14:21]
mach@cesnet.cz
Line 2: Line 2:
  
 <note important>​ <note important>​
-Chcete-li se zapojit do vývoje tohoto projektu, kontaktujte nás prosím na emailu [[mailto:​mentat-info@cesnet.cz|mentat-info@cesnet.cz]]. [[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​development/​html/​_doclib/​development.html|Dokumentace pro vývojáře]] postupně vzniká a je dustupná prostřednictvím našeho automatizovaného build systému [[https://​alchemist.cesnet.cz/​|Alchemist]].+Chcete-li se zapojit do vývoje tohoto projektu, kontaktujte nás prosím na emailu [[mailto:​mentat-info@cesnet.cz|mentat-info@cesnet.cz]]. ​**[[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​development/​html/​_doclib/​development.html|Dokumentace pro vývojáře]]** postupně vzniká a je dustupná prostřednictvím našeho automatizovaného build systému [[https://​alchemist.cesnet.cz/​|Alchemist]].
 </​note>​ </​note>​
  
Last modified: 03.10.2018 14:21