cs:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:index [07.09.2018 10:24]
mach@cesnet.cz
cs:index [07.09.2018 12:46] (current)
mach@cesnet.cz
Line 2: Line 2:
  
 //​**Mentat** je distribuovaný modulární [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​|SIEM]] (Security Information and Event Management System) navržený pro monitoring sítí všech velikostí. Jeho architektura umožňuje příjem, ukládání,​ analýzu, zpracování a reakce na velké množství bezpečnostních událostí pocházejících z nejrůznějších zdrojů, např. honeypotů, síťových sond, analyzátorů logů, detekčních služeb třetích stran atp. Systém **Mentat** je vyvíjen jako OpenSource projekt.// //​**Mentat** je distribuovaný modulární [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​|SIEM]] (Security Information and Event Management System) navržený pro monitoring sítí všech velikostí. Jeho architektura umožňuje příjem, ukládání,​ analýzu, zpracování a reakce na velké množství bezpečnostních událostí pocházejících z nejrůznějších zdrojů, např. honeypotů, síťových sond, analyzátorů logů, detekčních služeb třetích stran atp. Systém **Mentat** je vyvíjen jako OpenSource projekt.//
 +
 +----
 +
 +Toto jsou oficiální stránky systému Mentat jakožto otevřeného projektu. Pokud sháníte informace o systému Mentat jakožto o službě provozované v rámci sdružení [[https://​www.cesnet.cz/​|CESNET,​ z.s.p.o.]] prosím přejděte na [[https://​csirt.cesnet.cz/​cs/​services/​mentat|stránky systému Mentat]] spravované bezpečnostním týmem ​ [[https://​csirt.cesnet.cz/​en/​index|CESNET-CERTS]].
  
 ---- ----
Last modified: 07.09.2018 12:46