cs:news

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:news [24.05.2019 16:33]
mach@cesnet.cz [Novinky]
cs:news [03.09.2019 12:46] (current)
Jan Mach
Line 2: Line 2:
  
 <note important>​Věnujte prosím pozornost našim manuálům pro [[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​production/​html/​_doclib/​installation.html|instalaci]] a [[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​production/​html/​_doclib/​upgrading.html|upgrade]] abyste zajistili perfektní stav Vaší instalace.</​note>​ <note important>​Věnujte prosím pozornost našim manuálům pro [[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​production/​html/​_doclib/​installation.html|instalaci]] a [[https://​alchemist.cesnet.cz/​mentat/​doc/​production/​html/​_doclib/​upgrading.html|upgrade]] abyste zajistili perfektní stav Vaší instalace.</​note>​
 +
 +
 +===== 3.9. 2019 - v2.5.0 =====
 +    ​
 +Právě byl vydán systém Mentat verze **2.5.0**. Toto vydání přináší velká vylepšení v naší reportovací komponentě. Online reporty jsou nyní více interaktivní a integrované s ostatními částmi systému, k dispozici jsou kontextové akce pro každý uzel. Navíc je pro každou IP adresu v každé sekci reportu k dispozici jednoduchý feedback formulář pro rychlé poskytnutí zpětné vazby. Systém Mentat je nyní také schopen obohacovat zobrazované informace o data získaná ze služeb třetích stran jako DNS, PassiveDNS, NERD, WHOIS a GeoIP. Pro správce systému je nově k dispozici nový modul, který se pokouší zobrazit veškerá dostupná data k jediné IP adrese. Správa členství ve skupinách byla zjednodušena tak, aby měli správci skupin možnost lépe přidávat a odebírat členy a dokonce i aktivovat nově vytvořený uživatelský účet. V této verzi jsme také odstranili několik objevených chyb.
 +    ​
 +Stojí také za zmínku, že tato verze se snaží o zrychlení vyhledávání v databázi událostí podle IP adres použitím agregovaných IP rozsahů, které ještě více omezují počet řádků nutný k prohledání.
 +     
 +Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:
 +
 +[[https://​homeproj.cesnet.cz/​versions/​86]]
 +
 +//​Statistiky vydání: 85 commitů, +17480, -7706//
  
  
Last modified: 24.05.2019 16:33