cs:news

Novinky

Věnujte prosím pozornost našemu manuálu pro upgrade abyste zajistili perfektní stav Vaší instalace.

4.2. 2019 - v2.3.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.3.0. Po celkem dlouhé době vývoje přináší tato verze zbrusu nové časové vizualizace pro dashboardy událostí a reportování. Pro systémové administrátory je navíc k dispozici nový modul zvaný Timeline, který poskytuje podobné výsledky jako dashboard událostí, ale s tím rozdílem, že tyto výsledky jsou počítány přímo z databáze událostí. Tyto výpočty mohou být zatím časově velmi náročné, takže tento modul by měl být zatím považován pouze za experimentální a to je také důvodem, proč je zatím běžným uživatelům skryt. V závislosti na velikosti zvolené sítě, časovém intervalu a počtu výsledků mohou výpočty trvat i minuty.

Došlo také k několika vylepšením pod kapotou. Byl implementován mechanismus pro migraci schématu databáze událostí, aby byl umožněn její další rozvoj. JavaScriptová knihovna pro kreslení grafů také prošla první fází redesignu.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/83

V následující verzi bude odstraněna podpora pro migraci z MongoDB na PostgreSQL. Pokud jste ještě neaktualizovali ze systému Mentat verze 1.x na 2.x, proveďte tak neprodleně.

28.11. 2018 - v2.2.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.2.0. Toto vydání přináší dvě hlavní vylepšení. Zaprvé je to mnohem lepší integrace záznamů změn do ostatních komponent webového rozhraní tak, aby administrátor mohl lépe sledovat změny objektů provedené uživateli. Druhým podstatným vylepšením je základní implementace API rozhraní. Toto rozhraní je již nyní k dispozici pro prohledávání událostí. Pro umožňení prístupu k API libovolným skriptům a aplikacím byl implementován nový mechanismus založený na API klíčích. V tuto chvíli může API klíč vygenerovat uživatelům pouze administrátor.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/82

27.9. 2018 - v2.1.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.1.0. Toto vydání se soustředí na vyřešení těch nejpalčivějších chyb, které byly objeveny po vydání předchozí stabilní verze. Byly například vylepšeny a optimalizovány některé databázové dotazy, které snižují zatížení databáze. Toto vydání nicméně přináší i několik nových funkcí, z nichž nejviditelnější je dashboard pro správce systému a lepší integrace záznamu změn položek (item changelogs) v rámci celého webového rozhraní.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/81

31.8. 2018 - v2.0.7

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.0.7. Tato verze obsahuje zejména opravy chyb a vylepšení stability, doporučujeme aktualizovat co nejdříve.

27.7. 2018 - v2.0.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.0.0. Prosím pročtěte si dokumentaci a zejména sekci o provedení migrace z předchozí stabilní verze.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/74

Poslední úprava: 04.02.2019 14:51