cs:news

Novinky

Věnujte prosím pozornost našim manuálům pro instalaci a upgrade abyste zajistili perfektní stav Vaší instalace.

3.9. 2019 - v2.5.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.5.0. Toto vydání přináší velká vylepšení v naší reportovací komponentě. Online reporty jsou nyní více interaktivní a integrované s ostatními částmi systému, k dispozici jsou kontextové akce pro každý uzel. Navíc je pro každou IP adresu v každé sekci reportu k dispozici jednoduchý feedback formulář pro rychlé poskytnutí zpětné vazby. Systém Mentat je nyní také schopen obohacovat zobrazované informace o data získaná ze služeb třetích stran jako DNS, PassiveDNS, NERD, WHOIS a GeoIP. Pro správce systému je nově k dispozici nový modul, který se pokouší zobrazit veškerá dostupná data k jediné IP adrese. Správa členství ve skupinách byla zjednodušena tak, aby měli správci skupin možnost lépe přidávat a odebírat členy a dokonce i aktivovat nově vytvořený uživatelský účet. V této verzi jsme také odstranili několik objevených chyb.

Stojí také za zmínku, že tato verze se snaží o zrychlení vyhledávání v databázi událostí podle IP adres použitím agregovaných IP rozsahů, které ještě více omezují počet řádků nutný k prohledání.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/86

Statistiky vydání: 85 commitů, +17480, -7706

24.5. 2019 - v2.4.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.4.0. Toto vydání téměř kompletně přepracovává instalační procedury při instalaci z balíčků pro systém Debian a snaží se zjednodušit kroky nezbytné pro nové vývojáře. Balíčky pro Debian nyní předkonfigurují vlastní virtuální prostředí pro Python a poté nainstalují celý systém Mentat do tohoto prostředí. Tento přístupú výrzně zjednodušuje celkovou instalaci, protože lze nainstalovat všechny nezbytné knihovny pro Python v potřebných verzích přímo z repozitářů Pythonu a aniž by se přitom nějak rozbil cílový systém. Kromě toho byla spousta práce odvedena na možnosti spustit celý projekt v rámci naklonovaného git repozitáře, což by mělo snížit počáteční bariéru pro nové vývojáře. No a samozřejmě bylo nekompromisně rozmáznuto i několik chyb.

Věnujte prosím pozornost našemu manuálu pro instalaci, abyste se seznámili s novým prostředím a zajistili perfektní stav Vaší instalace.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/85

V této verzi byla odstraněna podpora pro migraci z MongoDB na PostgreSQL.

Statistiky vydání: 150 commitů, +10912, -19405

4.2. 2019 - v2.3.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.3.0. Po celkem dlouhé době vývoje přináší tato verze zbrusu nové časové vizualizace pro dashboardy událostí a reportování. Pro systémové administrátory je navíc k dispozici nový modul zvaný Timeline, který poskytuje podobné výsledky jako dashboard událostí, ale s tím rozdílem, že tyto výsledky jsou počítány přímo z databáze událostí. Tyto výpočty mohou být zatím časově velmi náročné, takže tento modul by měl být zatím považován pouze za experimentální a to je také důvodem, proč je zatím běžným uživatelům skryt. V závislosti na velikosti zvolené sítě, časovém intervalu a počtu výsledků mohou výpočty trvat i minuty.

Došlo také k několika vylepšením pod kapotou. Byl implementován mechanismus pro migraci schématu databáze událostí, aby byl umožněn její další rozvoj. JavaScriptová knihovna pro kreslení grafů také prošla první fází redesignu.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/83

V následující verzi bude odstraněna podpora pro migraci z MongoDB na PostgreSQL. Pokud jste ještě neaktualizovali ze systému Mentat verze 1.x na 2.x, proveďte tak neprodleně.

Statistiky vydání: 110 commitů, +16114, -13074

28.11. 2018 - v2.2.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.2.0. Toto vydání přináší dvě hlavní vylepšení. Zaprvé je to mnohem lepší integrace záznamů změn do ostatních komponent webového rozhraní tak, aby administrátor mohl lépe sledovat změny objektů provedené uživateli. Druhým podstatným vylepšením je základní implementace API rozhraní. Toto rozhraní je již nyní k dispozici pro prohledávání událostí. Pro umožňení prístupu k API libovolným skriptům a aplikacím byl implementován nový mechanismus založený na API klíčích. V tuto chvíli může API klíč vygenerovat uživatelům pouze administrátor.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/82

Statistiky vydání: 52 commitů, +6746, -4723

27.9. 2018 - v2.1.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.1.0. Toto vydání se soustředí na vyřešení těch nejpalčivějších chyb, které byly objeveny po vydání předchozí stabilní verze. Byly například vylepšeny a optimalizovány některé databázové dotazy, které snižují zatížení databáze. Toto vydání nicméně přináší i několik nových funkcí, z nichž nejviditelnější je dashboard pro správce systému a lepší integrace záznamu změn položek (item changelogs) v rámci celého webového rozhraní.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/81

Statistiky vydání: 87 commitů, +21196, -5532

31.8. 2018 - v2.0.7

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.0.7. Tato verze obsahuje zejména opravy chyb a vylepšení stability, doporučujeme aktualizovat co nejdříve.

27.7. 2018 - v2.0.0

Právě byl vydán systém Mentat verze 2.0.0. Prosím pročtěte si dokumentaci a zejména sekci o provedení migrace z předchozí stabilní verze.

Pro více informací o tomto vydání prosím navštivte náš tiketovací systém:

https://homeproj.cesnet.cz/versions/74

Last modified: 03.09.2019 12:46